Miksi valitsisin B12-vitamiiniksi metyylikobalamiinin?

Onko B12-vitamiinin eli kobalamiinin muodolla väliä? Kyllä ja ei.

Lähtökohtaisesti sekä metyylikobalamiini että syanokobalamiini ovat molemmat mahdollisia valintoja B12-vitamiinin riittävän saannin turvaamiseen.

Metyylikobalamiini on kobalamiinin luontainen aktiivimuoto. Syanokobalamiini on B12-vitamiinin synteettinen muoto.

Elimistö tarvitsee kahta eri B12-vitamiini aktiivimuotoa:

 • metyylikobalamiinia
 • adenosyylikobalamiinia

Kun ravintolisänä otetaan syano- tai metyylikobalamiinia, niistä molemmista muodostuu elimistön tarpeiden mukaan kumpaakin aktiivimuotoa eli metyyli- ja adenosyylikobalamiinia.

Tästä näkökulmasta tarkasteltuna syano- ja metyylikobalamiini ravintolisät ovat yhtä hyviä perusterveille henkilöille, joilla ei ole erityistarpeita.

Kun asiaa tarkastellaan tiettyjen erityisryhmien kannalta, voi metyylikobalamiini kuitenkin olla parempi valinta.

Ainoa B12-vitamiini

Lisäaineeton B12-vitamiini hyvin imeytyvässä, puhtaassa ja vatsaystävällisessä metyylikobalamiini-muodossa.

Ainoa-tuotteet sopivat kaikkiin erityisruokavalioihin, allergisille sekä vegaaneille.

Metyylikobalamiinista hyötyvät erityisryhmät

Joissakin tapauksissa metyylikobalamiini on erityisen hyvä valinta B12-vitamiinilisän muodoksi.

Taustalla on yleensä ravintolisää käyttävän henkilön erityistarve, joka sopii yhteen metyylikobalamiinin edullisten ominaisuuksien kanssa.

Metyylikobalamiinimuodosta hyötyvät erityisesti:

 • tulehduksellisia suolistosairauksia sairastavat henkilöt
 • herkkävatsaiset ja suoliston ongelmista kärsivät henkilöt
 • iäkkäät henkilöt
 • munuaisen toiminnan ongelmista kärsivät henkilöt
 • metformiinilääkityksen käyttäjät

Metyylikobalamiini on suolistolle sopiva valinta

Joitakin vuosia sitten julkaistut tutkimukset viittaavat siihen, että nimenomaan suoliston hyvinvoinnin kannalta metyylikobalamiini on hyvä valinta B12-vitamiinin muodoksi.

Tulehduksellista suolistosairautta sairastavilla koe-eläimillä tehty tutkimus osoitti, että metyylikobalamiinin vaikutukset suoliston mikrobistoon olivat paremmat kuin syanokobalamiinin vaikutukset.

Syanokobalamiinin vaikutuksesta suolistolle edullisten bakteerien ja niiden aineenvaihduntatuotteiden määrä pieneni, kun taas haitallisten bakteerien määrä lisääntyi, mikä pahensi IBD-oireita.

Toisen in vitro -tutkimuksen mukaan metyylikobalamiini on suositeltu vaihtoehto, jos kärsii herkästä vatsasta ja suolistovaivoista.

Suoliston hyvinvoinnin kannalta metyylikobalamiini on hyvä valinta B12-vitamiinin muodoksi.

Tutkimuksessa syanokobalamiinin vaikutukset nimenomaan suoliston mikrobistoon ja mikrobien aineenvaihduntaan olivat huonommat kuin metyylikobalamiinin. Siksi tutkijat suosittelivat metyylikobalamiinimuotoa ensisijaisena valintana suoliston mikrobiston kannalta.

Nainen pitelee vatsaansa suolistokivuissa.
Suolistovaivoista kärsiville metyylikobalamiini voi olla parempi valinta.

Syanokobalamiini ja munuaisongelmat

Syanokobalamiini muuntuu elimistössä metyylikobalamiiniksi ja adenosyylikobalamiiniksi. Tämän prosessin aikana syntyy aina myös pieni määrä haitallista syaaniyhdistettä, joka poistuu munuaisen kautta.

Kyseessä on erittäin pieni määrä, joka ei aiheuta normaalille perusterveellä henkilöllä ongelmia eikä perusterveiden henkilöiden tarvitse sen vuoksi välttää syanokobalamiinia.

On kuitenkin olemassa kaksi erityisryhmää, joille syanokobalamiinista peräisin oleva syaaniyhdistejäämä voi tuottaa ongelmia:

 • heikentyneestä munuaistoiminnasta kärsivät
 • tupakoitsijat

Näille erityisryhmille suositellaan syanokobalamiinin sijasta puhdasta metyylikobalamiinia, joka ei sisällä syaaniyhdistejäämää. Näin pienetkään ylimääräiset syaaniyhdistemäärät eivät rasita munuaisten toimintaa.

Iäkkäille metyylikobalamiini voi olla parempi

Iäkkäiden henkilöiden täytyy pitää erityistä huolta B12-vitamiini saannista, sillä kolmasosalla yli 65-vuotiaista veren B12-vitamiinipitoisuus on matala tai matalan ja normaalin rajamailla. Yksi kymmenestä yli 65-vuotiaista kärsii B12-vitamiinin puutostilasta.

B12-vitamiinin imeytymisprosessissa on tärkeässä roolissa proteiini, jota kutsutaan sisäiseksi tekijäksi. Vitamiini sitoutuu vatsassa mahalaukun seinämän solujen valmistamaan sisäiseen tekijään. Elimistöön B12-vitamiini imeytyy sisäisen tekijän mukana ohutsuolesta.

Yksi kymmenestä yli 65-vuotiaista kärsii B12-vitamiinin puutostilasta.

B12-vitamiinin puutoksen yleisin syy onkin eri syistä johtuva sisäisen tekijän alentunut tuotanto. Sen taustalla voi olla esimerkiksi metformiinilääkitys tai iän myötä yleistyvä atrofinen gastriitti eli surkastuttava mahalaukun tulehdus.

Metyylikobalamiinin on tutkimuksissa osoitettu imeytyvän tehokkaasti jopa kokonaan ilman sisäistä tekijää, toisin kuin syanokobalamiinin, josta vain noin 1 prosentti imeytyy passiivisesti ilman sisäistä tekijää.

Näin ollen metyylikobalamiini sopii erityisen hyvin B12-vitamiinipuutoksen riskiryhmille kuten ikääntyneille tai metformiinilääkityksen käyttäjille.

Iäkäs mies laittaa ruokaa.
Iäkkäiden henkilöiden täytyy pitää huolta riittävästä B12-vitamiinin saannista.

Miksi riittävä B12-vitamiinin saanti on tärkeää?

Ihminen tarvitsee B12-vitamiinia eli kobalamiinia ravinnosta, koska ihmisen elimistö ei pysty valmistamaan sitä itse.

Elimistö tarvitsee B12-vitamiinia muun muassa normaaliin:

 • hermoston toimintaan
 • punasolujen muodostamiseen
 • foolihapon muodostumiseen
 • solujen toimintaan
 • aineenvaihduntaan
 • aivojen toimintaan

Koska luonnossa B12-vitamiinia esiintyy vain eläinperäisissä tuotteissa, täytyy vegaanien huolehtia riittävästä B12-vitamiinin saannista ravintolisän avulla.

Tarjolla on sekä metyyli- että syanokobalamiinimuotoon perustuvia tuotteita. Perusterve tupakoimaton kasvissyöjä hyötyy molemmista B12 -vitamiinimuodoista, mutta erilaisista suolisto-ongelmista kärsivien vegaanienkin kannattaa valita metyylikobalamiinimuoto.

Lähteet:
Tutkimus IBD:tä sairastavien suolistomikrobistosta
Tutkimus suolistomikrobistosta ja metyylikobalamiinista
Duodecim Terveyskirjasto

Ainoa B12-vitamiini

Lisäaineeton B12-vitamiini hyvin imeytyvässä, puhtaassa ja vatsaystävällisessä metyylikobalamiini-muodossa.