Mikä biomuovipakkaus? Voiko sen syödä - entä kompostoida?


Että ei varmasti jää mitään epäselvyyksiä, ensin vastaamme otsikon kysymykseen: ei saa syödä eikä kompostoida, vaan toimitetaan muovipakkausten keräyspisteeseen. Ainoa-tuotesarjan hiilinegatiivinen biomuovipakkaus on herättänyt suurta innostusta, mutta myös joitakin hämmentyneitä kysymyksiä. Tässä kirjoituksessa käymme juurta jaksain läpi, mistä biomuovissa oikein on kysymys.

Muovit voidaan jaotella niiden alkuperän tai hajoavuuden perusteella eri kategorioihin (ks. taulukko alla).

Muovien kategorisointi taulukkona

Taulukko I. Muovien jaottelu alkuperän ja hajoavuuden perusteella.

Perinteisesti muovia on valmistettu öljystä, ja se ei ole ollut biohajoavaa (esim. etyleenivinyylialkoholi EVOH). Viime vuosien merkittävin läpimurto biopohjaisten materiaalien kehityksessä on bioetanolin jalostus muoveiksi: kasveista saatua tärkkelystä tai sakkaroosia fermentoidaan etanoliksi, josta edelleen kemiallisen reaktion kautta – lohkaisemalla vesi – saadaan eteeniä.

Biopohjainen polyeteeni (PE) ilmestyi Suomessa hiljattain eräiden maitotölkkien korkkeihin, ja nyt Ainoa-tuotesarjan myötä myös apteekkien hyllyille. Kuten muovien kategorisoinnista käy ilmi, kasviperäinen biomuovi ei ole tae siitä, että tuote olisi biohajoava. Vastaavasti osa biohajoavista muoveista on öljypohjaista, niin sanottua tavallista muovia (esim. PLC ja PVOH).

Koska biopohjaisuus ja -hajoavuus eivät riipu toisistaan, muovien luokittelun termit saattavat herättää hämmennystä ja sekaannusta. Ja käsi pystyyn: mekin käytämme termiä ”biomuovi”, josta ei suoraan selviä, tarkoitetaanko sillä biopohjaista, biohajoavaa, vai molempia. Ainoa-tuotesarjan tapauksessa biomuovi tarkoittaa nimenomaan biopohjaista, sokeriruo’osta valmistettua polyeteeniä eli PE:tä.

Biohajoaviin muoveihin emme tässä kirjoituksessa syvenny sen tarkemmin. Mainittakoon vain, että biohajoavat materiaalit ovat kokonaan oma tieteenalansa. Erityisesti hajoamista säädellään tiukoilla standardeilla: esimerkiksi puista syksyisin putoavat lehdet maatuvat hitaammin, kuin nämä standardit edellyttävät biohajoavilta materiaaleilta. Biohajoavien muovien hiilijalanjälki, ja niistä vesistöihin päätyvä mikromuovi voivat usein olla myös täysi arvoitus. Muoveja, jotka ovat sekä biopohjaisia että biohajoavia on myös olemassa (mm. taulukossa mainitut PLA ja PHA), mutta ne eivät valitettavasti vielä kelpaa ominaisuuksiltaan esim. elintarvike- ja lääkepakkauksiin.

Biomuovin hiilijalanjälki

Mitä hyötyä polyeteenin biopohjaisuudesta sitten on, kun ominaisuudet ja kierrätystapakin on täysin sama kuin öljypohjaisessa muovissa? Kyse on hiilijalanjäljestä ja planeettaamme kuormittavasta kasvihuoneilmiöstä.

Kuvassa 1 on kuvattu Ainoa-biomuovipurkin hiilijalanjälki. Toisin kuin öljypohjainen polyeteeni, kasvipohjainen polyeteeni sitoo ilmakehästä hiilidioksidia. Ainoa-purkin hiilijalanjälki muodostuu näin:

  • Hiilijalanjälki on valmistettaessa voimakkaasti negatiivinen -3,09 kgCO2 / kg biomuovia.
  • Muovin kuljetuksessa ja biomuovipurkin valmistuksessa vapautuu ilmakehään hiilidioksidia (0,268 + 0,32 + 0,22 = 0,808 kgCO2 / kg biomuovia), eli tämän vaiheen hiilijalanjälki on positiivinen.
  • Ainoa-biomuovipurkin kokonaishiilijalanjälki Suomessa on edelleen negatiivinen -2,282 kgCO2 / kg biomuovia, eli kokonaisuus sitoo ilmakehästä hiilidioksidia.

Kun apteekin asiakas tuotteen käytettyään toimittaa tyhjän purkin muovipakkausten kierrätykseen, hiilidioksidi ei vapaudu vieläkään, vaan purkki toimii edelleen hiilinieluna. Kierrätyksessä kasviperäinen muovi sekoittuu öljypohjaiseen muoviin. Tästä ns. sekamuovimassasta valmistetaan kierrätysmuovituotteita, jotka ovat edelleen sitä parempia hiilinieluja, mitä enemmän massassa on mukana kasviperäistä alkuperää.

Biomuovin sokeriruokoviljelmä

Tässä välissä matkustamme Brasiliaan biomuovin sokeriruokoviljelmälle. Viljelmät sijaitsevat Etelä- ja Keski-Brasiliassa. Brasilia on maailman suurin sokeriruo’on tuottaja. Brasilian sokeriruo’osta puolet menee sokerin tuotantoon ja puolet bioetanolin tuotantoon. Bioetanolista valmistetaan biomuovia, ja bioetanolia käytetään lisäksi mm. tuotantokoneiden ja ajoneuvojen polttoaineisiin. Huomattava osa, eli 16 % koko Brasilian energiankulutuksesta tulee uusiutuvasta sokeriruo’osta. Kuvassa 2 on kuvattu Brasilian maankäyttöä.

Maankäyttö Brasiliassa prosenttiosuuksina
Kuva 2. Brasilian maankäyttö.

Sokeriruokoviljelmät kattavat tällä hetkellä 1 % Brasilian maapinta-alasta. Kestävään sokeriruokoviljelmään sopivaa maapinta-alaa on vielä 8 % käyttämättä. 58 % Brasilian pinta-alasta on suojeltua ja monimuotoista aluetta, eli pääosin sademetsää. Sokeriruokoviljelmän laajentumista säädellään hallituksen sokeriruo’on agroekologisella kaavoituspolitiikalla, joka estää viljelmien laajentumisen suojelualueille.

Biomuovipurkin valmistustehdas

Matkamme jatkuu Tanskaan tehtaalle, jossa biomuovipurkki valmistetaan. Tehdas on erikoistunut kestäviin pakkausratkaisuihin ruoka- ja lääketeollisuudelle. Tehtaan valikoimiin kuuluvat mm.

  • hiilinegatiiviset biomuovipakkaukset
  • kierrätysmuovipakkaukset ja
  • meren muovijätteestä valmistetut pakkaukset.

Tehdas on optimoinut omia prosessejaan tavoitteenaan vähentää energiankulutusta jatkuvasti. Tässä on onnistuttu, ja viimeisen kolmen vuoden aikana energian kulutus on vähentynyt 25 % per tuotettu muovikilo.

Ainoa-tuotesarjan biomuovipakkaus

Ainoa-tuotesarjan pakkaus on 100 % biopohjaista kierrätettävää muovia, polyeteeniä. Muovi on valmistettu kokonaan uusiutuvasta kasviperäisestä raaka-aineesta. Ainoa-tuotesarjan biopohjainen polyeteenimuovi valmistetaan edellä kuvatulla tavalla sokeriruo’osta, joka kasvatetaan vastuullisesti Brasiliassa – eli pakkauksissa ei ole käytetty lainkaan öljyä tai muita fossiilisia raaka-aineita. Muovi ei ole biohajoavaa, vaan se kierrätetään kuten fossiiliset muovit. Kun Ainoa-tuote on käytetty loppuun, tyhjä purkki toimitetaan muovinkeräykseen, jossa se jatkaa hiilen sitomista.

Ainoa-sarjan biopohjainen pakkausmuovi vähentää riippuvuuttamme öljystä ja pakkaukset sitovat ilmakehästä hiilidioksidia. Tämä uusi pakkausratkaisu täyttää lääketeollisuuden tiukat vaatimukset, ja on samalla yksi pieni tärkeä osa taistelussa ilmastonmuutosta vastaan: kierrättämällä biopohjaiset Ainoa-pakkaukset saavutamme yhdessä entistä pienemmän hiilijalanjäljen.

Ainoa-pakkauksen kasviperäinen polyeteenibiomuovi:

  • Vähentää kasvihuonepäästöjä – jokainen Ainoa-biomuovi purkki sitoo hiilidioksidia.
  • Valmistetaan eri lähteestä kuin öljypohjainen polyeteeni – omaa silti samat ominaisuudet.
  • Kierrätetään muovinkeräykseen.

Matkamme päättyy Suomeen, jossa vielä kurkistamme, mitä näihin hienoihin biomuovipakkauksiin lääketehtaassa valmistetaan ja laitetaan. Ainoa-tuotesarja koostuu yhdeksästä terveystuotteesta (kuva 3). D3-vitamiini, sinkki ja monivitamiini huolehtivat koko kehon hyvinvoinnista. Kalsium, B12-vitamiini, magnesium, melatoniini, rauta ja biotiini huolehtivat luustosta, muistista, lihaksista, unesta, verestä, hiuksista ja kynsistä. Pakkauskoko on kaikissa Ainoa-tuotteissa 100 kapselia. Tuotteiden annostukset on suunniteltu tämän päivän suomalaiseen tarpeeseen. Ainoa-tuotteet tarjoillaan sekoitettuna yhteen kasviperäiseen täyteaineeseen, pakattuna kasviperäiseen vegekapseliin ja biomuovipakkaukseen.

Ainoa-sarjan tuotepakkaukset
Kuva 3. Ainoa-tuotesarja.